سـامانه شفافــ‌سازی

انتشار جزییات مرتبط با قراردادها

                                                                                                            

سازمان آب و برق خوزستان 

 

کلیه معاملات سازمان آب و برق خوزستان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) و پایگاه ملی مناقصات ثبت می گردد و قابلیت رویت و استفاده جهت متقاضیان (پیمانکاران و مشاوران) می باشد

 

 

 آدرس لینک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)    https://setadiran.ir/setad/cms

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

آدرس لینک پایگاه ملی مناقصات        https://iets.mporg.ir

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

لیست معاملات سازمان آب و برق خوزستان

قراردادهای سال 1402

ردیف

شماره قرارداد

موضوع و متن قرارداد 

واحد درخواست کننده

طرف قرارداد

 مبلغ اولیه 

مدت اولیه

تاریخ قرارداد

تاریخ پایان

کد رهگیری

1

1402-04-25-005

خرید خدمات آمادگی تولید انرژی ( بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات جاری ) سد و نیروگاه دز

 سد و نیروگاه

تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

3,000,248,115,000

12 ماه

۱۴۰۲/۱/۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

033KD5B00400564

2

1402-04-25-008

خرید خدمات آمادگی تولید انرژی ( بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات جاری ) سد و نیروگاه مسجدسلیمان

 سد و نیروگاه

تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان

  3,746,569,815,000

12 ماه

۱۴۰۲/۱/۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

033KD5B00400579

3

1402-04-25-006

خرید خدمات آمادگی تولید انرژی ( بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات جاری ) سد و نیروگاه شهید عباسپور

  سد و نیروگاه

تولید و بهره برداری سد و نیروگاه  شهید عباسپور

  3,943,308,777,500

12 ماه

۱۴۰۲/۱/۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

033KD5B0040058C

4

1402-07-21-002

حصارکشی،کارهای تکمیلی و محوطه سازی امور آب دزفول

 مهندسی عمومی و گردشگری

ولیان راه جنوب 

13,388,217,555

8 ماه

۱۴۰۲/۲/۱۷

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

032TD5B00700690

5

1402-01-21-003

خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی دز، کرخه شمالی و دشت وان

 شبکه های آبیاری و زهکشی

بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان

2,437,434,869,958

9 ماه

۱۴۰۲/۵/۲

۱۴۰3/3/۳

032UD5B0040049D

6

1402-04-22-002

انجام خدمات مهندسی طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه متغیر تولید و راه اندازی واحدهای برقآبی

 سد و نیروگاه

پژوهشگاه نیرو

3,743,441,000

12 ماه

۱۴۰۲/۶/۲۱

۱۴۰۳/۶/۲۰

032HD5B02300413

7

1402-22-22-006

بررسی وضعیت و عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی و  پایدار منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی گتوند - عقیلی و دزفول - اندیمشک

 نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز

3,650,000,000

24 ماه

۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱۴۰۴/۱۲/۲۲

0336D5B02300503

8

1402-19-22-003

مطالعات پدافند غیر عامل  سد و نیروگاههای شهید عباسپور و کارون 3

 HSE، پدافند غیرعامل و  بحران

سبز آب اروند

12,528,719,320

12 ماه

۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۴۰۳/۱۲/۱۵

0335D5B02900432

9

1402-06-26-002

انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاه های آب و هواشناسی 1403-1402

مطالعات جامع منابع آب

سپهر تابناک امیدیه

388,286,513,490

12ماه

۱۴۰۲/۹/۱

۱۴۰۳/۸/۳۰

0339D5B00700096

10

1402-07-21-003

بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان

مهندسی عمومی و گردشگری

ستاره شقایق کارون

13,461,658,325

7 ماه

۱۴۰۲/۹/۲۵

۱۴۰۳/۴/۲۴

032PD5B0070047D

11

1402-08-26-004

خرید غذا 1403-1402

 منابع انسانی، مالی‌ و امور پشتیبانی

خدماتی ، پشتیبانی و رفاهی ساب خوزستان

299,894,251,500

12ماه

۴۰۲/۹/۲۷

۱۴۰۳/۹/۲۶

0337D5B0440024C

12

1402-07-21-004

تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی

مهندسی عمومی و گردشگری

صنعت برج سازان

 97,745,005,516

12 ماه

۱۴۰۲/۹/۲۸

۱۴۰3/۹/۲۸

032ND5B00700402

13

1402-22-22-005

بررسی روشهای ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان

 نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

جهاد دانشگاهی واحد لرستان

 1,500,000,000

12 ماه

۱۴۰۲/۱۲/۹

۱۴۰۳/۱۲/۸

033JD5B0290039F

14

1402-09-22-005

تهیه نقشه راه و تشریح کلان فرایندهای کسب و کار سیستم برنامه ریزی ERP

 برنامه ریزی

توسعه آترا ویژن فردا

 11,500,000,000

6 ماه

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

 

033JD5B0230033A

15

1402-07-21-007

تعمیرات و بازسازی ساختمان های جنبی

 مهندسی عمومی و گردشگری

ستاره شقایق کارون

 45,883,491,330

4 ماه

۱۴۰۲/۱۲/۱

۱۴۰۳/۳/۳۱

032JD5B0070040E

16

1402-07-21-005

تعمیر و نگهداری سالانه  سیستم های برقی اماکن ساختمان های ستادی

مهندسی عمومی و گردشگری

دکل ساز جنوب

 103,827,317,466

12 ماه

۱۴۰۲/۱۰/۴

۱۴۰3/۱۰/۴

033JD5B00700431

17

1402-07-21-006

بازسازی و تعمیرات طبقات همکف، اول و دوم ساختمان ستادی 5 طبقه

مهندسی عمومی و گردشگری

فرا تلاش جنوب 

 149,000,000,000

8 ماه

۱۴۰۲/۱۱/۱۶

۱۴۰3/7/16

032JD5B00700419

18

1402-09-22-004

ارزیابی و تدوین نقشه راه  داراییهای فیزیکی سازمان آب و برق خوزستان

 برنامه ریزی

 منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر (پمکو)

 1,800,000,000

3 ماه

۱۴۰۲/۱۱/۹

۱۴۰۳/۲/۱۵

033GD5B02300202

19

1402-04-25-004

خرید خدمات آمادگی تولید انرژی ( بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات جاری ) سد و نیروگاه کرخه

 سد و نیروگاه

تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی

1,894,734,865,000

12 ماه

۱۴۰۲/۱/۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

033MD5B00400459

20 1402-04-25-003 خرید خدمات آمادگی تولید انرژی ( بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات جاری ) سد و نیروگاه مارون  سد و نیروگاه بهره برداری از سد و نیروگاه و  شبکه های آبیاری و زهکشی مارون 1,201,279,291,250 12 ماه ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 033LD5B00400243
21 1402-04-25-007 خرید خدمات بهره برداری ، پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری سدمخزنی جره رامهرمز و تاسیسات وابسته سد و نیروگاه بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی 429,000,000,000 12 ماه ۱۴۰۲/۱/۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 0344D5B00400316
22 1402-01-26-002 انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر خدماتی بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور 1,658,925,767,373 18 ماه ۱۴۰۲/۸/۳۰ ۱۴۰۴/۳/۲۸ 034BD5B0070049A
23 1402-18-26-002 خرید خدمات کنترل و حفاظت حوضه آبریز منتهی به سد کوثر خدماتی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد 85,000,000,000 12 ماه ۱۴۰۲/۷/۱   034ID5B00400433
 

 

قراردادهای سال 1401

ردیف شماره قرارداد موضوع قرارداد واحد متقاضی طرف قرارداد مبلغ اولیه قرارداد تاریخ ابلاغ تاریخ پایان کد رهگیری
1 1401-01-15-001 خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه آشغال‌روب مکانیکی برای آبگیر دشت آزادگان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی رادمان آذربایجان 19,300,000,000 1401/03/21 1401/06/21 025LD5B0870027A
2 1401-01-15-002 خرید لوله‌های فولادی به قطر 900 و 1400 میلی‌متر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به ارضی تیغن و میداوود باغملک معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی صنعت گستر پرهام 669,219,740,000 1401/03/28 1401/05/28 025ID5B0870048C
3 1401-07-21-007 بازسازی ساختمانها مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری خدماتی عمران بختیاری جنوب 8,637,000,000 1401/10/14 1402/04/13 025JD5B00700063
4 1401-18-11-001 عملیات اجرایی حفاظت ساحل و احداث آبگیر رودخانه نیسان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سبز شاد اهواز 18,019,062,583 1401/03/16 1401/09/10 025ID5B00700499
5 1401-18-22-001 انجام خدمات مهندسی گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده عملکرد امور آب های مرکز و جنوب شرق استان خوزستان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب آسمان برج کارون 306,261,611,006 1401/05/11 1403/05/10 025JD5B02300075
6 1401-18-22-001 انجام خدمات مهندسی گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده عملکرد امور آب های مرکز و جنوب شرق استان خوزستان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب آسمان برج کارون 306,261,611,006 1401/05/11 1403/05/10 025JD5B02300075
7 1401-21-11-005 احداث مخزن 4000مترمکعبی بتنی و اجرای خط انتقال فولادی از محل آبگیر تا تاسیسات آبرسانی شهر سالند شهرستان دزفول معاونت آبرسانی فراز آب ساحل 197,414,212,512 1401/05/09 1402/07/08 025ID5B00700545
8 1401-21-11-006 عملیات اجرایی احداث مخزن 10000 متر مکعبی شهرستان هفتکل و دیوارکشی و محوطه سازی معاونت آبرسانی فراز آب ساحل 340,364,093,236 1401/07/27 1402/11/26 025ID5B00700544
9 1401-21-15-001 خرید شیرآلات و متعلقات ایستگاه‌های کنترل فشار و جریان غدیر جنوبی معاونت آبرسانی الکترو صنعت دهلاویه 397,689,000,000 1401/02/06 1401/06/06 025ID5B08700502
10 1401-21-15-002 خرید کابل‌های فشار ضعیف و کنترل فیلترهای ثقلی تصفیه‌خانه آب شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان معاونت آبرسانی فلک آسای جنوب 14,778,000,000 1401/02/04 1401/04/04 025ID5B08700513
11 1401-21-15-003 خرید و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ ام الدبس و تصفیه خانه حومه اهواز معاونت آبرسانی بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان 129,144,237,693 1401/03/01 1401/06/01 025LD5B08200227
12 1401-21-15-004 خرید و نصب تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق و برق رسانی به 6 حلقه چاه ( MW2، W7، W10، W12، W14 و W15) طرح جامع آبرسانی به شهرستان دزفول معاونت آبرسانی فلک آسای جنوب 228,800,000,000 1401/05/29 1402/05/29 025ID5B08700514
13 1401-21-15-005 خرید لوله‌های فولادی به همراه پوشش درونی و بیرونی خط انتقال آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک معاونت آبرسانی ساخت گستر چهار محال 219,843,399,587 1401/06/07 1401/11/06 025LD5B08700109
14 1401-08-26-002 انجام خدمات بهره برداری،سرویس و نگهداری از مجموعه خدماتی کوی بوستان سال 1402-1401 معاونت منابع انسانی، مالی‌ و امور پشتیبانی خدماتی ، پشتیبانی و رفاهی ساب خوزستان
95,208,080,000 
1401/10/01
1402/10/01
025ID5B00200529
14 1401-18-22-003 انجام خدمات مهندسی گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده عملکرد امور آب های جنوب،شرق،شمال شرق و اداره آب مسجد سلیمان،لالی و اندیکا  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب آب آتی پژوه

196.792.050.441

1401/08/13 1403/08/13 025JD5B02300094
15 1401-01-15-002 خرید لوله‌های فولادی به قطر 900 و 1400 میلی‌متر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به ارضی تیغن و میداوود باغملک معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی صنعت گستر پرهام 669,219,740,000 1401/03/28 1401/05/28 025ID5B0870048C
16
1401-01-15-001
خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه آشغال‌روب مکانیکی برای آبگیر دشت آزادگان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی رادمان آذربایجان 19,300,000,000 1401/03/21 1401/06/21 025LD5B0870027A
17 1401-01-11-004 لایروبی رودخانه کرخه نور و کانال وصیله معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی وطن آباد آران گستر 20,540,272,000 1401/03/10 1401/07/10  
18 1401-01-12-004 انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب دائم رودخانه کرخه نور معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی مهندسین مشاور آب خاک تهران 4,903,128,158 1401/06/05 1401/06/04  
19 1401-01-12-006 انجام خدمات مهندسی مطالعات پدافند غیر عامل طرح تامین و انتقال آب از رودخانه کارون به جراحی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سبز آب اروند 1,615,588,650 1401/06/15 1401/06/14  
20 1401-01-12-007 بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح انتقال زه آب مازاد اراضی جنوب کرخه و غرب کارون معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی ساز آب پردازان 6,766,812,000 1401/06/23 1401/12/22  
21 1401-01-12-009 انجام خدمات مهندسی استقرار آزمایشگاه محلی کنترل خاک و بتن پروژه عملیات خاکی و اصلاح مقطع نواحی عمرانی  ( TB،KO، KQ) شبکه آبیاری آبادان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی کاوش تراز نیرو 5,047,164,300 1401/08/14 1402/02/13  
22 1401-01-12-010 نظارت بر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود با غملک معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی مهندسی مشاور دز آب 64,905,922,456 1401/09/05 1404/05/04  
23 1401-01-12-011 انجام خدمات مهندسی نظارت بر خرید لوله های فولادی به قطر 900 و 1400 میلی متر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی مهندسی مشاور دز آب 2,918,043,500 1401/10/11 1402/06/10  
24 1401-01-12-012 مطالعات مرحله دوم (طراحی و  تهیه اسناد مناقصه و نقشه های تفصیلی) شبکه اصلی آبیاری و زهکشی غرب MR معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی آب ورزان 12,304,593,600 1401/10/17 1402/04/16  
25 1401-01-12-016 آزمایشگاه محلی کنترل خاک و بتن و انجام خدمات آزمایشگاهی پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی کاوش تراز نیرو 9,702,623,532 1401/12/24 1403/02/23  
26 1401-01-12-017 بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی شهیون معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی آب خاک انرژی جنوب 6,397,054,950 1401/12/28 1402/06/27  
27 1401-01-11-001 اصلاح شبکه تامین برق ایستگاه پمپاژ آب دشت لالی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی پیوند سازان امین جنوب 6,499,999,999 1401/01/20 1401/03/20  
28 1401-01-11-002 بازسازی بخشی از پمپ کانال آبیاری گتوند به طول 2 کیلومتر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی توفنده پیمان 57,920,484,298 1401/01/17 1401/07/17  
29 1401-01-15-003 خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق جهت سنجش و پایش کمی آب تحویلی در شبکه های آبیاری و زهکشی خرمشهر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی آبتین تندیس ایده 6,500,000,000 1401/06/09 1401/08/08  
30 1401-01-15-004 خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق جهت سنجش و پایش کمی آب تحویلی در شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی آبتین تندیس ایده 6,500,000,000 1401/06/09 1401/08/08  
31 1401-01-26-002 بیمه مسئولیت مدنی و حرفه ای سازمان آب و برق خوزستان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی بیمه ایران 79,083,000,000 1401/12/21 1402/12/20  
32 1401-04-12-001 انجام خدمات مهندسی مطالعات زمین شناسی و مکانیک سنگ با حفاری گمانه های کوتاه در سقف مغار نیروگاه دوم سد شهید عباسپور معاونت  سد و نیروگاه پی سنگ خاک خوزستان 2,796,620,591 1401/03/08 1401/05/08  
33 1401-04-12-002 مطالعات پدافند غیر عامل سد و نیروگاههای صیدون 1و2و3 تنگ نایاب معاونت  سد و نیروگاه قدس نیرو 790,618,400 1401/05/18 1401/08/17  
34 1401-04-12-003 انجام خدمات مهندسی میکروژئودزی مراحل 21 تا 24 بدنه سد مسجد سلیمان و لیزر اسکن سه بعدی بدنه آن معاونت  سد و نیروگاه ایستا سنج دقیق 23,623,898,017 1401/06/29 1402/06/28  
35 1401-04-12-004 انجام خدمات کارشناسی فنی،کنترل پایداری و تحلیل تنش و تغییر شکل در بدنه سد و پی در طرح علاج بخشی سد مسجد سلیمان معاونت  سد و نیروگاه دکتر سید محسن حائری 2,499,000,000 1401/09/01 1401/08/30  
36 1401-04-12-005 نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم راه دسترسی به بند خاکی صیدون معاونت  سد و نیروگاه قدس نیرو 19,331,207,528 1401/09/06 1402/03/05  
37 1401-04-12-006 انجام خدمات مطالعات اجتماعی و فرهنگی سدهای مارد و بهمنشیر آبادان معاونت  سد و نیروگاه سبز آب اروند 3,916,588,000 1401/11/05 1402/07/04  
38 1401-04-12-008 انجام خدمات مهندسی «مطالعات توسعه¬ای و تکمیلی ارزیابی پایداری و علاج بخشی در محدوده شیروانی G2M» معاونت  سد و نیروگاه سد تونل پارس 4,804,987,824 1401/11/30 1402/05/29  
39 1401-04-15-002 تهیه و نصب وینچ‌های سرریز و انشعابات فلزی و سایر متعلقات سد مخزنی بالارود معاونت سد و نیروگاه مهندسی فرادید میهن 199,675,448,000 1401/12/25 1402/07/25  
40 1401-04-26-002 انجام خدمات مدیریت، راهبری، سرویس نگهداری، نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد کارون 3 سال 1402-1401 معاونت  سد و نیروگاه خدماتی خجسته میلاد ایذه 218,027,925,090 1401/07/23 1402/07/22  
41 1401-06-12-001 تدوین دستور العمل بهره برداری منابع آب در حوضه کرخه معاونت مطالعات جامع منابع آب قدس نیرو 5,500,000,000 1401/04/11 1402/04/10  
42 1401-06-21-002 انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناسی 1402-1401 معاونت مطالعات جامع منابع آب سپهر تابناک امیدیه 237,536,653,172 1401/06/01 1402/06/08  
43 1401-07-11-002 بهسازی زیرساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد مسجد سلیمان ( مرحله دوم ) مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری فنی و مهندسی بهنام فن جنوب 103,802,422,620 1401/08/22 1402/06/21  
44 1401-07-12-001 نظارت بر  بهسازی زیر ساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد مسجد سلیمان (مرحله دوم )و بهسازی زیر ساخت های شهرک گردشگری پایین دست سد شهید عباسپور و جزیره کوشک شهید عباسپور شهرستان اندیکا مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری آبراه سازه 12,455,043,320 1401/03/08 1403/03/08  
45 1401-07-21-001 بازسازی ساختمان امور آب منطقه جنوب ( آبادان ) مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری احداث راهبر ایرانیان 12,704,850,860 1401/01/27 1401/07/17  
46 1401-07-21-002 بازسازی و تفکیک اتاقهای نگهبانی و فضای اداری تکریم ارباب رجوع سازمان مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری ستاره شقایق کارون 12,488,877,256 1401/01/23 1401/09/23  
47 1401-07-21-003 تجدید بازسازی و تعمیرات سقف استخر کوی بوستان مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری ستاره شقایق کارون 6,294,000,000 1401/02/05 1401/06/05  
48 1401-07-21-004 اصلاح و بازسازی دیوار حفاظتی ساختمان ستادی مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری آریا گستر باغملک 47,976,882,882 1401/03/29 1401/10/06  
49 1401-01-11-006 بازسازی ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ و 6 ایستگاه ثانویه معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی تیدا سازان پارسه 98,348,169,897 1401/03/21 1401/07/11  
50 1401-07-21-009 حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب بهبهان مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری ستاره شقایق کارون 15,224,872,077 1401/12/15 1402/06/14  
51 1401-08-22-001 انجام خدمات مهندسی سامانه ارزیابی عملکرد دوره ای کارکنان معاونت منابع انسانی، مالی‌ و امور پشتیبانی تحقیق و توسعه یسنا پارس 864,700,000 1401/02/01 1402/01/31  
52 1401-08-26-001 موریانه زدایی و سمپاشی اماکن عمومی و اداری سازمان در سال 1402-1401 معاونت منابع انسانی، مالی‌ و امور پشتیبانی افق نگین  اهواز 5,515,349,664 1401/02/21 1402/02/21  
53 1401-08-26-005 خرید غذا سال 1402-1401 معاونت منابع انسانی، مالی‌ و امور پشتیبانی خدماتی ، پشتیبانی و رفاهی ساب خوزستان 144,302,138,000 1401/10/01 1402/11/29  
54 1401-09-21-001 خدمات نصب، راه‌اندازی و نگهداری شبکه‌های بی‌سیم سازمان آب و برق خوزستان معاونت برنامه ریزی فن آوری سامانه های هوشمند رهام 15,870,000,000 1401/05/12 1402/05/12  
55 1401-09-21-002 خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، رایانه و تجهیزات جانبی سال 1401 معاونت برنامه ریزی فن آوری سامانه های هوشمند رهام 76,611,091,850 1401/10/03 1402/10/02  
56 1401-09-22-002 خدمات پشتیبانی  سامانه جامع میز کارالکترونیک معاونت برنامه ریزی مهندسی پژوهشی فراگستر پویا 4,336,500,000 1401/04/21 1402/04/21  
57 1401-09-22-003 انجام خدمات مهندسی پایش و پیاده سازی مطالعات در حوزه بازار برق و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق 9,962,710,028 1401/03/30 1402/05/29  
58 1401-09-22-005 انجام خدمات مشاوره تخصصی  فنی،خدماتی و عضویت در کارگروه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی عزیزاله گل بهاری 2,200,000,000 1401/08/28 1402/08/27  
59 1401-09-22-006 انجام خدمات مهندسی ویژه سازی،نصب،راه اندازی،نگهداری و پشتیبانی سامانه مدیریت آمار و اطلاعات سازمان معاونت برنامه ریزی تحقیقاتی اطلاع رسانی همتا رایانه مشهد 2,265,000,000 1401/10/27 1403/12/26  
60 1401-09-22-007 خدمات پشتیبانی مستمر و غیرمستمر نرم افزارهای جامع و یکپارچه منابع انسانی سازمان معاونت برنامه ریزی داده پردازان پارس نیرو 6,943,068,000 1401/12/27 1403/12/26  
61 1401-09-25-002 خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ طره‌ بخاخ معاونت برنامه ریزی البرز میکرو سیستم 13,041,400,000 1401/08/01 1402/04/31  
62 1401-09-25-003 تامین سرویس اینترنت معاونت برنامه ریزی توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناب تلکام) 6,496,800,000 1401/10/17 1403/10/06  
63 1401-09-26-002 پیاده سازی فاز 1 مجازی سازی دستکتاپ معاونت برنامه ریزی فناوری توسعه ابری آریا 3,751,000,000 1401/11/12 1402/08/11  
64 1401-13-21-002 مشارکت در  تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در سال 1401 مدیریت روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 4,400,000,000 1401/10/27 1402/10/26  
65 1401-14-11-002 اجرای خط 33 کیلو ولت انتقال برق از پست برق سبز آب تا ایستگاه پمپاژ W 2 معاونت آبرسانی نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان 168,355,352,903 1401/04/04 1401/08/29  
66 1401-14-11-003 انجام کارهای باقی مانده ایستگاه پمپاژ و آبگیر از کانال شبکه آبیاری دز به عنوان آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر معاونت آبرسانی زهکش بنای دهدشت 199,935,642,055 1401/09/26 1402/01/25  
67 1401-14-12-003 مطالعات پدافند غیر عامل طرح جامع آبرسانی به شهرهای شوشتر،گتوند و روستاهای تابعه معاونت آبرسانی سبز آب اروند 2,200,000,000 1401/07/24 1402/03/23  
68 1401-01-11-003 بازسازی تاسیسات شبکه آبیاری لشکرآباد شاوور معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی توفنده پیمان 94,382,208,604 1401/02/04 1401/09/23  
69 1401-18-11-003 عملیات لایروبی مسیل آب خروار بهبهان، رودخانه بهمنشیر آبادان و ایستگاههای سنجش استان خوزستان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب فالق نصر آبادان  66,907,159,667 1401/03/29 1401/09/27  
70 1401-18-12-001 انجام خدمات مهندسی حفاظت ساحل بازه های فرسایشی رودخانه کارون در شمال ملاثانی به طول 8 کیلومتر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب مهر آب خاک 1,890,354,673 1401/02/04 1402/02/04  
71 1401-18-12-002 مطالعات ارزیابی اثرات کانال سلمان بر مدیریت سیلاب شهر اهواز معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازه پردازی ایران 3,480,000,000 1401/06/02 1402/06/01  
72 1401-18-12-003 نظارت بر عملیات حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدوده تاسیسات کوت امیر و ساحل رودخانه دز در محدوده تاسیسات آبرسانی به روستای چم العبید معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب عمران منابع آب اهواز 16,552,609,621 1401/08/09 1403/10/15  
73 1401-18-12-004 مطالعات جامع مدیریت رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (زرگان تا فارسیات) معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سبز آب اروند 6,966,700,000 1401/12/03 1403/06/02  
74 1401-18-16-002 تجدید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب فناوری های نوین دیجیتال فانوس 5,400,000,000 1401/07/16 1402/07/15  
75 1401-18-16-003 انجام خدمات تامین ماشین آلات جهت لایروبی رودخانه نیسان معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا 18,526,600,000 1401/12/07 1402/03/01  
76 1401-01-11-005 انجام عملیات لایروبی کانال سیلاب بر رامشیر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی وحید سازان ایذه 45,677,803,891 1401/03/17 1401/09/11  
77 1401-19-12-002 مطالعات پدافند غیر عامل شبکه آبیاری و زهکشی کارون بزرگ مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران طرح نو اندیشان  4,500,000,000 1401/09/19 1402/07/18  
78 1401-19-12-003 مطالعات پدافند غیرعامل سد و نیروگاه کرخه مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران طرح نواندیشان 3,450,000,000 1401/09/19 1402/07/18  
79 1401-19-12-004 مطالعات پدافند غیر عامل سد و نیروگاه دز مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سبز آب اروند 5,358,600,000 1401/09/12 1402/07/11  
80 1401-19-12-005 مطالعات پدافند غیر عامل شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه شمال مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خدمات مهندسی برق (مشانیر) 4,429,259,566 1401/11/09 1402/09/08  
81 1401-19-12-006 مطالعات پدافند غیر عامل سد و نیروگاه مسجد سلیمان مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خدمات مهندسی برق (مشانیر) 4,523,838,800 1401/11/11 1402/09/11  
82 1401-19-26-002 خدمات آزمایشات و معاینات طب کار پرسنل سازمان سال 1401 مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران موسسه خدمات درمانی و پزشکی تخصصی صنعت آب و برق خوزستان 10,942,788,268 1401/11/26 1402/08/25  
83 1401-21-11-001 احداث فاز دوم ایستگاه پمپاژ شهید چمران معاونت آبرسانی پارس میدیا سازان 300,064,731,462 1401/02/07 1401/07/07  
84 1401-21-11-002 احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک معاونت آبرسانی ساختمانی ساسان مبنا 89,629,118,781 1401/04/07 1402/03/24  
85 1401-21-11-003 تجدید احداث خط خروجی از مخزن پیش ته نشین تصفیه خانه آب شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان معاونت آبرسانی پارس میدیا سازان 5,089,000,000 1401/04/22 1401/06/08  
86 1401-01-11-007 عملیات بهسازی پمپ کانال گتوند بطول 4.5 کیلومتر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی راه و ساختمان و نقشه برداری رافاکار 120,010,023,862 1401/03/17 1401/09/11  
87 1401-01-11-008 لایروبی انهار سنتی آبادان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی گسترش راه خوزستان 65,312,606,920 1401/03/16 1401/07/11  
88 1401-21-11-010 اجرای خط انتقال آبگیر طرح آبرسانی به اندیمشک معاونت آبرسانی سبز شاد اهواز 236,179,655,166 1401/11/03 1402/05/29  
89 1401-21-11-011 احداث ساختمان برق آبگیر و ساختمان های تصفیه خانه اضطراری طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک معاونت آبرسانی زهکش بنای دهدشت 198,669,012,960 1401/12/20 1402/04/19  
90 1401-21-12-001 انجام خدمات مهندسی نقشه برداری مسیر پروژه خط انتقال از ایستگاه پمپاژ رحیم آباد تا تاسیسات چم خلف عیسی معاونت آبرسانی بلند پروازان رستاک 2,994,446,946 1401/05/12 1401/06/20  
91 1401-21-12-002 نظارت بر اجرای خطوط انتقال آب حدفاصل ایذه تا باغملک و احداث مخازن ذخیره ایذه و هفتکل معاونت آبرسانی پارس جویاب 113,340,206,498 1401/02/24 1404/08/22  
92 1401-21-12-003 نظارت بر تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه آب دارخوین معاونت آبرسانی مهندسی مشاور دز آب 24,452,239,774 1401/05/10 1404/01/09  
93 1401-21-12-004 انجام خدمات مهندسی خدمات بازرسی بر ساخت و خرید تجهیزات و ادوات و انجام آزمایشات غیر مخرب شهرهای مرکز و غرب استان خوزستان معاونت آبرسانی مدیریت پروژه های صنعتی ابدال ( مپصا ) 55,386,073,546 1401/06/01 1402/05/31  
94 1401-21-12-005 خدمات نظارت بر احداث فاز دوم ایستگاه پمپاژ شهید چمران معاونت آبرسانی مهندسی مشاور دز آب 9,302,368,640 1401/06/19 1402/11/18  
95 1401-21-12-006 مطالعات پتانسیل یابی منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت تامین آب شرب شهر سالند و روستاهای اطراف در افق میان مدت معاونت آبرسانی آسمان برج کارون 5,890,000,000 1401/08/22 1402/08/21  
96 1401-21-12-007 نظارت بر پروژه تکمیل خطوط انتقال تامین اب شهرستان حمیدیه معاونت آبرسانی انهارجنوب 17,965,933,940 1401/11/24 1402/11/23  
97 1401-21-12-008 مطالعات تکمیل ایستگاه پمپاژ ام الدبس،احداث فاز اول ایستگاه کنترل جریان حسینیه و تکمیل خطوط انتقال تامین آب شهرستان حمیدیه و اجرای دیوار حفاظتی سنگی خط تامین آب شهرستان شادگان معاونت آبرسانی انهارجنوب 6,437,388,672 1401/06/27 1401/09/26  
98 1401-21-12-009 انجام خدمات مهندسی نظارت بر انجام کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ و آبگیر از کانال شبکه آبیاری دز به عنوان آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر معاونت آبرسانی آب ورزان 7,679,782,004 1401/06/20 1402/01/19  
99 1401-01-11-009 عملیات خاکی و اصلاح مقطع نواحی عمرانی TB، KO، KQ شبکه آبیاری آبادان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی گسترش راه خوزستان 90,000,000,000 1401/03/31 1401/10/08  
100 1401-01-11-010 اصلاح شبکه تامین برق ایستگاه پمپاژ اصلی شبکه آبیاری بنه باشت معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی عمران بدیع خوزستان 116,861,013,360 1401/04/29 1401/09/25  
101 1401-01-11-012 خرید و نصب تجهیزات و ملزومات مربوط به انشعاب برق کارگاه پروژه بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی عمران بدیع خوزستان 3,937,885,937 1401/12/14 1402/01/13  
102 1401-01-12-001 نظارت بر پروژه بازسازی تاسیسات شبکه آبیاری لشکرآباد شاوور معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی آب ورزان 7,948,881,638 1401/01/27 1402/11/27  
103 1401-01-12-002 انجام خدمات مهندسی نظارت برعملیات بازسازی تاسیسات شبکه آبیاری خرمشهر - حفار غربی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سامان آبراه 894,241,078 1401/01/27 1401/03/27  
104 1401-21-15-006 تجدید خرید الکتروپمپ‌های اضطراری آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک معاونت آبرسانی صنایع پمپیران 128,106,576,945 1401/11/09 1402/03/08  
105 1401-22-22-001 پژوهش ،طراحی،ساخت و اجرا سیستم هوشمند به منظور پایش مانیتورینگ فشار پیزومترهای گالری سد جره مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان 3,030,000,000 1401/03/18 1402/09/18  
106 1401-22-22-002 ارزیابی تاثیر خصوصیات پترولوژیکی و فیزیکی بر واکنش پذیری شیمیایی سنگدانه ها (مطالعه موردی منابع قرضه زیر حوضه رودخانه دز) مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی دانشگاه اصفهان 650,000,000 1401/06/09 1402/09/08  
107 1401-22-22-003 انجام خدمات مهندسی طرح تحقیقاتی تاثیر سطوح مختلف شوری آب بر شاخص بهره وری و عملکرد ارقام کلزا و چغندر قند در خوزستان مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 270,000,000 1401/06/08 1402/06/07  
108 1401-22-22-004 طراحی و تدوین چارچوب نظام مند مدیریت تحقیق و توسعه سازمان آب و برق خوزستان با هدف افزایش اثر بخشی فعالیتهای پژوهشی مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1,890,000,000 1401/08/16 1402/08/15  
109 1401-22-22-005 انجام خدمات مهندسی طرح پژوهشی مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییر مصارف و منابع آب و تشدید فعالیت کانون های ریزگرد در حوضه کارون بزرگ مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز 7,500,000,000 1401/10/12 1402/06/11  
110 1401-22-22-006 بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان خوزستان در برابر بلایای طبیعی (گرد و غبار، خشکسالی و سیل) و ارائه راهبردهای افزایش تاب آوری مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران 4,560,000,000 1401/12/09 1403/06/08  
111 1401-01-12-003 بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی ساحل چپ و راست رودخانه بهمنشیر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سامان آبراه 10,156,500,000 1401/05/19 1401/11/18  

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

لیست فراخوان های سازمان آب و برق خوزستان 

 

ردیف   

شماره فراخوان

نوع فراخوان

موضوع فراخوان  

مهلت دریافت اسناد 

فراخوان/ اسنـــاد

           

۱

53143776

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۶۶:انجام عملیات مرمت و بازسازی دایک حفاظتی مجاور زهکشی R p D ۱ هندیجان

۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 

۲

53143748

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۸۶:پایدار سازی محدوده ورودی و خروجی تونل ۸۵۰سدکارون ۳

۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 

۳

53143687

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۵۹:اجرای خط انتقال آب با لوله فولادی ۲۴۰۰ میلی متر از سیفون معکوس به جوبجی رامهرمز

۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 

۴

53141312

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۳۹:پایدارسازی زونهای ناپایدار Zn_۱ ، ZN_۲ ، Zn_۳a ، Zn_۳b ، Zn_۳c ، Zn_

۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۲

 

۵

53141144

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی۱۴۰۱/۲۷۹:مرمت و بازسازی بخش اول سد تنظیمی دز

۲۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱

 

۶

53140390

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۳۴۱: احداث ساختمان های سرچاهی آبراک ۲ و تکاب شهرستان ایذه

۰۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱

 

۷

53140324

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۲۸:تجهیز دو حلقه چاه آب شرب بید زرد و تپه شهدای شهرستان ایذه

۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱

 

۸

53140294

آگهی مناقصه

مناقصه ۱۴۰۱/۲۶۵: حصارکشی٬کارهای تکمیلی و محوطه سازی امور آب دزفول

۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱

 

۹

53140011

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۰/۲۳۸:بهسازی زیر ساخت های شهرک گردشگری سد کرخه

۱۶ / ۱۲ / ۱۴۰۱

 

۱۰

53139080

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۲۶۵:حصارکشی٬کارهای تکمیلی و محوطه سازی امور آب دزفول

۲۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱

 

۱۱

53137878

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۳۰۱:انجام خدمات آمادگی٬حفاظت٬نگهداری٬بهره داری و تعمیرات ماشین آلات سنگین٬شناورها و لایروبهای سازمان

۰۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱

 

۱۲

53136943

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۳۱۶:خرید الکتروبمب های اضطراری طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک

۲۹ / ۰۹ / ۱۴۰۱

 

۱۳

53135503

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۰۵:انجام خدمات تنظیفات-فضای سبز سازمان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

41915

 

۱۴

53135502

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۲۲:انجام خدمات اداری سازمان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱

 

۱۵

53135499

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۲۳:انجام خدمات حراست سازمان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱

 

۱۶

53133998

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۲۹۲:تکمیل خطوط انتقال تامین آب شهرستان حمیدیه

۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱

 

۱۷

53133318

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۰۳: اجرای خط انتقال آبگیر طرح آبرسانی به اندیمشک

۱۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱

 

 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ردیف شماره پایگاه مناقصات نوع فراخوان موضوع فراخوان مهلت دریافت
۱ ۵۳,۱۳۲,۱۷۲ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۲۶۲:حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر ۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱
۲ ۵۳,۱۳۱,۶۱۷ آگهی ارزیابی کیفی منقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۱/۲۴۰:عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰۰۰۰مترمکعبی شهرستان هفتکل ودیوارکشی ومحوطه سازی ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۳ ۵۳,۱۳۱,۵۹۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۶۳: خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، رایانه و تجهیزات جانبی ۱۴۰۱ ۲۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱
۴ ۵۳,۱۳۱,۵۹۵ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۵ ۵۳,۱۳۱,۵۷۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امور آب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۶ ۵۳,۱۳۱,۵۷۰ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساده:حصارکشی٬کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امورآب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۷ ۵۳,۱۳۱,۵۴۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ساده۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی٬کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امورآب بهبهان ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۸ ۵۳,۱۳۱,۵۱۰ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۱۲:بازسازی و تعمیرات ساختمانهای بهره برداری سدتنظیمی گتوند ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۹ ۵۳,۱۲۶,۸۰۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۲۶:بهسازی زیرساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد مسجدسلیمان(مرحله دوم) ۱۲ / ۰۶ / ۱۴۰۱
۱۰ ۵۳,۱۲۵,۵۲۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۵۱:احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۱ ۵۳,۱۲۵,۲۳۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۲۵۰:انجام خدمات مدیریت ،راهبری ،سرویس،نگهداری،نگهبانی و حفاظت از شناور ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۲ ۵۳,۱۲۴,۶۶۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۳:تعمیر،سرویس و نگهداری سیستم های برق اماکن و ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۳ ۵۳,۱۲۴,۶۶۴ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۰۳۳:تعمیر٬سرویس و نگهداری سیستم های برق اماکن و ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۴ ۵۳,۱۲۴,۵۶۱ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۴۱:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمان های ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۵ ۵۳,۱۲۴,۵۵۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۶ ۵۳,۱۲۴,۵۵۶ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۷ ۵۳,۱۲۴,۵۵۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۸ ۵۳,۱۲۴,۵۵۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۹ ۵۳,۱۲۳,۹۷۹ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۴۱:عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی شهرستان ایذه ۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۰ ۵۳,۱۲۳,۹۷۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۲:عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی شهرستان ایذه ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۱ ۵۳,۱۲۳,۹۶۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۲۴۱/۱۴۰۱:عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی شهرستان ایذه ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۲ ۵۳,۱۲۳,۹۶۵ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۰۳۲/۱۴۰۱:احداث فاز اول ایستگاه کنترل جریان حسینیه ۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۳ ۵۳,۱۲۳,۰۳۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۲۳۵/۱۴۰۱:انجام خدمات بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناس ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۱
۲۴ ۵۳,۱۲۲,۱۹۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۲۵:عملیات اجرایی ترمیم راه دسترسی به بندخاکی صیدون ۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱
۲۵ ۵۳,۱۱۹,۷۲۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۰:عملیات حفاظت ساحل کارون در محدوده تاسیسات کوت امیر و ساحل رودخانه دز در محدودیت تاسیسات آبرسانی به روستای چم العبید ۱۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۶ ۵۳,۱۱۷,۱۰۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۲۱:عملیات لایروبی مسیل آب خروار بهبهان،رودخانه بهمنشیرآبادان و ایستگاههای سنجش ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۷ ۵۳,۱۱۷,۱۰۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۲۰:عملیات اجرایی فاز دوم حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدود روستای سیدشریف ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۸ ۵۳,۱۱۷,۰۵۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۰۶:خرید لوله های فولادی به قطر ۹۰۰٬۱۴۰۰ میلی متر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک ۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۲۹ ۵۳,۱۱۷,۰۴۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۰/۳۰۵:خرید٬نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ طره بخاخ ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۰ ۵۳,۱۱۶,۶۶۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۱۳:مناقصه اجرای خط ۳۳ کیلو وات انتقال برق ایستگاه پمپاژ آبگیری از کانال شبکه آبیاری دز به عنوان آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۱ ۵۳,۱۱۶,۵۸۴ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۱۰:انجام عملیات لایروبی کانال سیلاب بر رامشیر ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۲ ۵۳,۱۱۶,۵۷۸ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۰۹:بازسازی ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ و ۶ ایستگاه ثانویه ۱۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۳ ۵۳,۱۱۶,۵۴۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۰۸:عملیات بهسازی پمپ کانال گتوند بطول ۴٬۵ کیلومتر ۱۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۴ ۵۳,۱۱۵,۷۶۲ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی ساده۱۴۰۰/۲۵۹:خرید ،حمل،و راه اندازی یک دستگاه آشغال روب مکانیکی برای آبگیر د ۰۷ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۵ ۵۳,۱۱۵,۷۲۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۵۴: لایروبی رودخانه کرخه نور و کانال وصیله ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۶ ۵۳,۱۱۵,۷۲۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۸۶:عملیات اجرایی حفاظت ساحل و احداث آبگیر رودخانه نیسان ۰۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۷ ۵۳,۱۱۵,۷۱۵ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۰۱:اصلاح شبکه تامین برق ایستگاه پمپاژاصلی شبکه آبیاری بنه باشت ۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۸ ۵۳,۱۱۵,۷۰۶ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۲۵۳/۱۴۰۱:لایروبی انهار سنتی آبادان ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۹ ۵۳,۱۱۴,۵۳۲ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۰/۲۸۷:انجام خدمات ماشین آلات جهت اجرای احکام قضایی مربوط به تخلفات منابع آب خوزستان ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۱
۴۰ ۵۳,۱۱۳,۵۹۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۰/۲۸۴:احداث مخزن ۴۰۰۰مترمکعبی بتنی و اجرای خط انتقال فولادی از محل آبگیر تا تاسیسات آبرسانی شهر سالند شهرستان دزفول ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ثبت : 1401/02/18
  آخرین به روزرسانی : 1403/04/19
 
 3808