سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه ....

صورت سود وزیان صورت وضعیت مالی حقوق مالکانه صورت جریان نقد
1399 1399 1399 1399
1400 1400 1400 1400

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :