سـامانه شفافــ‌سازی

مزایده‌ها و مناقصه

کلیه معاملات سازمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ثبت می گردد و قابلیت رویت و استفاده جهت متقاضیان  می باشد
 آدرس لینک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)   https://setadiran.ir/setad/cms

                                              

 

کلیه مناقصات سازمان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ثبت می گردد و قابلیت رویت و استفاده جهت متقاضیان  می باشد

 آدرس لینک پایگاه ملی مناقصات        https://iets.mporg.ir

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

لیست مناقصات سازمان آب و برق خوزستان

اطلاع رسانی مناقصات سال 1402

#

شماره 

نوع فراخوان

موضوع

مهلت

 

۱

۵۳,۱۵۶,۵۱۲

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۲/۰۹۰:اجرای خط انتقال آّ با لوله های فولادی ۲۴۰ میلیمتر از سیفون معکوس به جوبجی رامه

۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۲

 

۲

۵۳,۱۵۶,۵۰۹

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۲/۰۸۱:انجام خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی

۱۰ / ۰۷ / ۱۴۰۲

 

۳

۵۳,۱۵۴,۶۹۳

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۲/۰۶۸:انجام خدمات ،مدیریت راهبری سرویس نکهداری نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه

۱۱ / ۰۶ / ۱۴۰۲

 

۴

۵۳,۱۵۲,۱۷۶

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۲/۰۴۵:اجرای خط انتقال اب با لوله فولادی ۲۴۰۰ میلیمتر از سیفون معکوس به جوبجی رامهرمز

۲۱ / ۰۵ / ۱۴۰۲

 

۵

۵۳,۱۵۲,۱۷۵

آگهی ارزیابی کیفی

ارزیابی کیفی ۱۴۰۲/۰۴۹:خدمات استقرار٬ژیاده سازی و راهبردی مرکز عملیات امنیت سازمان اب و برق خوزستان

۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۲

 

۶

۵۳,۱۵۲,۱۷۴

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۲/۰۵۹:عملیات و تثبیت ساحل رودخانه کارون در مقبره شیخ شوشتری

۲۱ / ۰۵ / ۱۴۰۲

 

۷

۵۳,۱۵۰,۳۸۴

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۲/۰۴۲:انجام خدمات آمادگی تعمیرات نگهداری و بهره برداری ماشین آلات سنگین ش

۰۱ / ۰۵ / ۱۴۰۲

 

۸

۵۳,۱۵۰,۳۸۲

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۲/۰۳۵:احداث مخزن ۶۰۰۰ متر مکعبی و محوطه سازی تاسیسات آب شرب شهر آغاج

۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۹

۵۳,۱۵۰,۳۷۹

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۲/۰۳۴:عملیات احداث زهکش مجاور سیلاب بر رامشیر از کیلومتر ۹ تا ۱۴

۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۰

۵۳,۱۴۸,۰۵۸

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۲/۰۳۱:عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ جانبی ko۲ شبکه آبیاری آبادان

۱۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 
 
 

۱۱

۵۳,۱۴۸,۰۴۹

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۲/۰۱۳:عملیات اجرایی احداث پل و سازه های تقاطعی شبکه آبیاری اراضی آبادان

۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۲

۵۳,۱۴۷,۹۴۱

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۲/۰۱۴:بهسازی زیر ساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد کرخه

۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۳

۵۳,۱۴۷,۹۳۸

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۲/۰۱۴:بهسازی زیر ساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد کرخه

۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۴

۵۳,۱۴۷,۹۳۴

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی ۱۴۰۲/۰۰۵:حصارکشی و اجرای دیوار حفاظتی سد شهید عباسپور

۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۵

۵۳,۱۴۷,۹۲۹

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۲/۰۰۵:حصارکشی و اجرای دیوار حفاظتی سد شهید عباسپور

۱۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۶

۵۳,۱۴۷,۴۶۷

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۲/۰۲۲:اجرای خط انتقال آب از سد تنظیمی آریو برزن به اراضی بکان بهبهان

۰۵ / ۰۴ / ۱۴۰۲

 

۱۷

۵۳,۱۴۷,۴۵۷

آگهی مناقصه

مناقصع عمومی با ارزیابی۱۴۰۲/۰۰۸:عملیات لایروبی رودخانه جراحی حد فاصل پل ارتش تا تقاطع نهره های توپچی٬مندوان و آبشار

۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۲

 

۱۸

۵۳,۱۴۳,۷۷۶

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۳۶۶:انجام عملیات مرمت و بازسازی دایک حفاظتی مجاور زهکشی R p D ۱ هندیجان

۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 

۱۹

۵۳,۱۴۳,۷۴۸

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۸۶:پایدار سازی محدوده ورودی و خروجی تونل ۸۵۰سدکارون ۳

۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 

۲۰

۵۳,۱۴۳,۶۸۷

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۳۵۹:اجرای خط انتقال آب با لوله فولادی ۲۴۰۰ میلی متر از سیفون معکوس به جوبجی رامهرمز

۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۲

 
 

 

 

لیست مزایده ها

 

 اطلاعات مزایدات 1401

 
ردیف موضوع مزایده شماره مزایده تاریخ برگزاری تعداد شرکت کنندگان مبلغ برنده/برندگان آگهی مزایده  شماره قرارداد  متن قرارداد
قیمت پایه نهایی
1 اجاره سالن ورزشی سازمان واقع در بهبهان 1401/228 1401/05/23 1 504.000.000 505.000.000 معصومه شهبازی 1024417 99-08-27-002 https://shafaf.kwpa.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/قرارداد اجاره.pdf
2 فروش مصالح مازاد رودخانه زهره 1401/232 1401/10/12 1 742.400.000 742.500.000 اکسیر صنعت باختری 1427063 1401-18-29-003 https://shafaf.kwpa.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/قرارداد فروش نهایی -صالحک.pdf  
3 فروش مصالح مازاد مسیل سرجوشرتشان 1401/232 1401/10/22 1 731.264.000 731.265.000 ولیدی مهر ماسه سازان بهبهان 1427063 1401-18-29-002 https://shafaf.kwpa.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/قرارداد فروش نهایی -تشان.pdf
4 اجاره سوله سوار کاری واقع در کوی سوم شعبان 1401/233 1401/11/03 1 456.000.000 546.000.000 احمد ابراهیمی لیوسی 1436586 1401-08-27-005 https://shafaf.kwpa.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/قرارداد اجاره_3(1).pdf
5 فروش لوله های GRP واقع در رفیع 1401/235 1401/11/25 1 22.361.000.000 24.100.000.000 محمد جبلی 1446264   https://shafaf.kwpa.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/اسناد مزایده 235(1).pdf

 

 

 

انتشار اطلاعات مناقصه

(لیست مناقصه ها و شرکت کنندگان در مناقصات )

ردیف متن قرارداد مناقصه  نام شرکت کنندگان وضعیت شرکت کننده  
1 انجام خدمات حراست سازمان سال 1402-1401 حافظین امنیت پادنا برنده مناقصه  
2 راهیان امیر پاسارگاد رد - عدم مقبولیت   
3 افق ماندگار جنوب رد - عدم مقبولیت   
4 انجام خدمات اداری سازمان سال 1402-1401 تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق رد - عدم مقبولیت   
5 افق ماندگار جنوب برنده مناقصه  
6 کیان راهبرد خوزستان رد - عدم مقبولیت   
7 انجام خدمات تنظیفات - فضای سبز سازمان سال 1402-1401 افق ماندگار جنوب برنده مناقصه  
8 مروارید سازه صمصامی رد - عدم مقبولیت   
9 کیان راهبرد خوزستان رد - عدم مقبولیت   
10 خرید از لوله‌های فولادی به قطر 1500 میلی‌متر و به طول 900 متر همراه با پوشش درونی و بیرونی (جهت اجرای محور اتصال سد کوثر به تصفیه‌خانه گرمز) ساخت گستر چهار محال برنده مناقصه  
11 کیوان جاوید جنوب برنده نشده  
12 خرید بخشی از لوله‌های فولادی به همراه پوشش درونی و بیرونی خط انتقال آب شرب حد فاصل شهرستان ایذه تا باغملک کیان پرشیا رد - عدم مقبولیت   
13 کیوان جاوید جنوب برنده مناقصه  
14 صنعت گستر پرهام برنده نشده  
15 خرید الکتروپمپ های اضطراری آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک الکترو صنعت دهلاویه رد - عدم مقبولیت   
16 کارون خوزستان رد - عدم مقبولیت   
17 امرتات پمپ آسیا رد - عدم مقبولیت   
18 ممتاز پمپ پویا رد - عدم مقبولیت   
19 صنایع پمپیران برنده مناقصه  
20 خرید ترانسفورماتورهای اضطراری آبگیر و تصفیهخانه طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک پارس میدیا سازان برنده مناقصه  
21 سویل صنعت اکسین برنده نشده  
22 خرید لوله های فولادی به همراه پوشش درونی و بیرونی خط انتقال آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک ساخت گستر چهار محال برنده مناقصه  
23 صنعت گستر پرهام برنده نشده  
24 خرید و نصب تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق و برق رسانی به 6 حلقه چاه ( MW2، W7، W10، W12، W14 و W15) طرح جامع آبرسانی به شهرستان دزفول نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان برنده نشده  
25 فلک آسای جنوب برنده مناقصه  
26 اروند نیروی دز برنده نشده  
27   فلک آسای جنوب برنده مناقصه  
28 احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک گلال راه جنوب برنده مناقصه  
29 کران دریا رد - عدم مقبولیت   
30 پویش گلال جنوب رد - عدم مقبولیت   
31 مانا بتن جنوب رد - عدم مقبولیت   
32 مهندسی آب و خاک رد - عدم مقبولیت   
33 توفنده پیمان رد - عدم مقبولیت   
34 کانرود ساز آب رد - عدم مقبولیت   
35 راه و ساختمان آذین برج شهر رد - عدم مقبولیت   
36 حصارکشی،کارهای تکمیلی و محوطه سازی امور آب دزفول شرکت میهن صنعت پارسوماش رد - عدم مقبولیت   
37 کاویان دژ انشان رد - عدم مقبولیت   
38 تاچگر راه رد - عدم مقبولیت   
39 الماس احداث رد - عدم مقبولیت   
40 ولیان راه جنوب  برنده مناقصه  
41   شرکت میهن صنعت پارسوماش رد - عدم مقبولیت   
42 تجهیز دو حلقه چاه آب شرب بیدزرد و تپه شهدای شهرستان ایذه اروند نیروی دز برنده مناقصه  
43 الکترو صنعت دهلاویه رد - عدم مقبولیت   
44 فنی و مهندسی بهنام فن جنوب رد - عدم مقبولیت   
45 اجرای خط انتقال آبگیر طرح آبرسانی به اندیمشک مشارکتی تولیدی صنعتی فراسان و فراسان فارس رد - عدم مقبولیت   
46 سبز شاد اهواز برنده مناقصه  
47 پویش گلال جنوب رد - عدم مقبولیت   
48 پارس میدیا سازان رد - عدم مقبولیت   
49 پویش گلال جنوب رد - عدم مقبولیت   
50 حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر ستاره شقایق کارون رد - عدم مقبولیت   
51 نهال دوستی اهواز برنده مناقصه  
52 صنعت برج سازان رد - عدم مقبولیت   
53 روشن اندیشان جنوب اهواز رد - عدم مقبولیت   
54 آذر آب اطلس رد - عدم مقبولیت   
55 تکمیل خطوط انتقال تامین آب شهرستان حمیدیه ستاره شقایق کارون رد - عدم مقبولیت   
56 صنعت برج سازان رد - عدم مقبولیت   
57 گلال راه جنوب رد - عدم مقبولیت   
58 توان سازه اقلیم رد - عدم مقبولیت   
59 سبز شاد اهواز برنده مناقصه  
60 شالوده شایان رد - عدم مقبولیت   
61 راه و ساختمان و نقشه برداری رافاکار رد - عدم مقبولیت   
62 سلیم راه گستر تیرداد رد - عدم مقبولیت   
63 گسترش راه خوزستان رد - عدم مقبولیت   
64 کاویان دژ انشان رد - عدم مقبولیت   
65 فراسان فارس رد - عدم مقبولیت   
66 توفنده پیمان رد - عدم مقبولیت   
67 فراز بام خائیز رد - عدم مقبولیت   
68   مکعب سازان شیرین  رد - عدم مقبولیت   
69 بازسازی و تعمیرات ساختمانهای بهره برداری سد تنظیمی گتوند وحید سازان ایذه رد - عدم مقبولیت   
70 کمر شکن زاگرس برنده مناقصه  
71 بهسازی زیرساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد مسجد سلیمان ( مرحله دوم ) عمران پادیا و زاگرس برنده نشده  
72 مانا بتن جنوب رد - عدم مقبولیت   
73 صنعت برج سازان رد - عدم مقبولیت   
74 فنی و مهندسی بهنام فن جنوب برنده مناقصه  
75 ویرا تدبیر آرکان رد - عدم مقبولیت   
76 انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناسی 1402-1401 خدمات و تاسیساتی صادق گل سرخ جنوب رد - عدم مقبولیت   
77 سپهر تابناک امیدیه برنده مناقصه  
78 کیان سپر اروند رد - عدم مقبولیت   
79 تعمیر،سرویس و نگهداری سیستم های برق اماکن و ساختمانهای ستادی فلک آسای جنوب رد - عدم مقبولیت   
80 دکل ساز جنوب برنده مناقصه  
81 فنی و مهندسی بهنام فن جنوب رد - عدم مقبولیت   
82 تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمان های ستادی فنی و مهندسی بهنام فن جنوب رد - عدم مقبولیت   
83 صنعت برج سازان برنده مناقصه  
84 روشن اندیشان جنوب اهواز رد - عدم مقبولیت   
85 عملیات اجرایی احداث مخزن 10000 متر مکعبی شهرستان هفتکل و دیوارکشی و محوطه سازی فراز آب ساحل برنده مناقصه  
86 نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان رد - عدم مقبولیت   
87 مهندسی سبک سازه ارجان رد - عدم مقبولیت   
88 گلال راه جنوب رد - عدم مقبولیت   
89 عملیات اجرایی احداث مخزن 20000 متر مکعبی شهرستان ایذه هوداک نیرو رد - عدم مقبولیت   
90 گلال راه جنوب رد - عدم مقبولیت   
91      
92 نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان برنده مناقصه  
93        
94 عملیات اجرائی احداث بند خاکی صیدون شهرستان باغملک (راه دسترسی به سد) آسمان خراش سازان خوزستان برنده مناقصه  
95        
96        
97 عملیات حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدوده تاسیسات کوت امیر و ساحل رودخانه دز در محدوده تاسیسات آبرسانی به روستای چم العبید تیدا سازان پارسه رد - عدم مقبولیت   
98 نیسان رود سبزینه رد - عدم مقبولیت   
99 ساراب سازان برنده مناقصه  
100 سبز شاد اهواز رد - عدم مقبولیت   
101        
102 احداث مخزن 4000مترمکعبی بتنی و اجرای خط انتقال فولادی از محل آبگیر تا تاسیسات آبرسانی شهر سالند شهرستان دزفول مانا بتن جنوب رد - عدم مقبولیت   
103 فراز آب ساحل برنده مناقصه  
104 ایستا سازه کارسان رد - عدم مقبولیت   
105 عملیات لایروبی مسیل آب خروار بهبهان، رودخانه بهمنشیر آبادان و ایستگاههای سنجش استان خوزستان فالق نصر آبادان  برنده مناقصه  
106 عملیات اجرایی فاز دوم حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدوده روستای سید شریف روشن اندیشان جنوب اهواز رد - عدم مقبولیت   
107 وحید سازان ایذه رد - عدم مقبولیت   
108 عمران نصر کوثر برنده مناقصه  
109 سخت کوشان خیر آباد رد - عدم مقبولیت   
110 تیدا سازان پارسه رد - عدم مقبولیت   
111 سبز شاد اهواز رد - عدم مقبولیت   
112 انجام عملیات لایروبی کانال سیلاب بر رامشیر تیدا سازان پارسه رد - عدم مقبولیت   
113 وحید سازان ایذه برنده مناقصه  
114 بازسازی ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ و 6 ایستگاه ثانویه گسترش راه خوزستان رد - عدم مقبولیت   
115 تیدا سازان پارسه برنده مناقصه  
116 عملیات بهسازی پمپ کانال گتوند بطول 4.5 کیلومتر کمر شکن زاگرس رد - عدم مقبولیت   
117 راه و ساختمان و نقشه برداری رافاکار برنده مناقصه  
118 لایروبی انهار سنتی آبادان راه و ساختمان و نقشه برداری رافاکار رد - عدم مقبولیت   
120 گسترش راه خوزستان برنده مناقصه  
121      
122 اروند نیروی دز رد - عدم مقبولیت   
123 اصلاح شبکه تامین برق ایستگاه پمپاژ اصلی شبکه آبیاری بنه باشت عمران بدیع خوزستان برنده مناقصه  
124 سویل صنعت اکسین رد - عدم مقبولیت   
125        
126 لایروبی رودخانه کرخه نور و کانال وصیله وطن آباد آران گستر برنده مناقصه  
127 احداث ساختمان ها، تاسیسات سرچاهی و اجرای خط انتقال آب از سایت جدید کف علی شوشتر تا مخازن ذخیره      
128 احداث ساختمان ها، تاسیسات سرچاهی و اجرای خط انتقال آب از سایت جدید کف علی شوشتر تا مخازن ذخیره نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان برنده مناقصه  
129 پویش گلال جنوب رد - عدم مقبولیت   
130 خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ طره‌ بخاخ البرز میکرو سیستم برنده مناقصه  
131 خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه آشغال‌روب مکانیکی برای آبگیر دشت آزادگان رادمان آذربایجان برنده مناقصه  
132 خرید شیرآلات و متعلقات ایستگاه‌های کنترل فشار و جریان غدیر جنوبی صنعت گستر پرهام برنده نشده  
133 الکترو صنعت دهلاویه برنده مناقصه  
134 نهراب گستر الماس برنده نشده  
135 خدمات نصب،راه اندازی و نگهداری  شبکه های بی‌سیم سازمان آب و برق خوزستان فن آوری سامانه های هوشمند رهام برنده مناقصه  
136 عملیات اجرایی حفاظت ساحل و احداث آبگیر رودخانه نیسان سبز شاد اهواز برنده مناقصه  
137 احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک ساختمانی ساسان مبنا برنده مناقصه  
138 اصلاح و بازسازی دیوار حفاظتی ساختمان ستادی آریا گستر باغملک برنده مناقصه  
139 تکمیل بازسازی ساختمان های کارت زنی و تکریم ارباب رجوع سازمان ستاره شقایق کارون برنده مناقصه  
140 انجام خدمات مدیریت، راهبری، سرویس نگهداری، نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد کارون 3 - ترابری آبی نوژان صنعت داتیس رد - عدم مقبولیت   
141 دهدار دشت رد - عدم مقبولیت   
142 خدماتی خجسته میلاد ایذه برنده مناقصه  
143 معمار کاران زاگرس رد - عدم مقبولیت   

 

 

لیست فراخوانهای سازمان آب و برق خوزستان

 

ردیف
شماره پایگاه مناقصات
نوع فراخوان موضوع فراخوان مهلت دریافت
۱ ۵۳,۱۳۲,۱۷۲ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۲۶۲:حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر ۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱
۲ ۵۳,۱۳۱,۶۱۷ آگهی ارزیابی کیفی منقصه عمومی با ارزیابی کیفی ۱۴۰۱/۲۴۰:عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰۰۰۰مترمکعبی شهرستان هفتکل ودیوارکشی ومحوطه سازی ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۳ ۵۳,۱۳۱,۵۹۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۶۳: خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، رایانه و تجهیزات جانبی ۱۴۰۱ ۲۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱
۴ ۵۳,۱۳۱,۵۹۵ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۵ ۵۳,۱۳۱,۵۷۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امور آب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۶ ۵۳,۱۳۱,۵۷۰ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساده:حصارکشی٬کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امورآب بهبهان ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۷ ۵۳,۱۳۱,۵۴۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ساده۱۴۰۱/۲۶۰:حصارکشی٬کارهای تکمیلی ومحوطه سازی ساختمان امورآب بهبهان ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۸ ۵۳,۱۳۱,۵۱۰ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۱۲:بازسازی و تعمیرات ساختمانهای بهره برداری سدتنظیمی گتوند ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۱
۹ ۵۳,۱۲۶,۸۰۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۲۶:بهسازی زیرساخت های شهرک گردشگری حاشیه سد مسجدسلیمان(مرحله دوم) ۱۲ / ۰۶ / ۱۴۰۱
۱۰ ۵۳,۱۲۵,۵۲۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۵۱:احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۱ ۵۳,۱۲۵,۲۳۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۲۵۰:انجام خدمات مدیریت ،راهبری ،سرویس،نگهداری،نگهبانی و حفاظت از شناور ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۲ ۵۳,۱۲۴,۶۶۸ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۳:تعمیر،سرویس و نگهداری سیستم های برق اماکن و ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۳ ۵۳,۱۲۴,۶۶۴ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۰۳۳:تعمیر٬سرویس و نگهداری سیستم های برق اماکن و ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۴ ۵۳,۱۲۴,۵۶۱ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۴۱:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمان های ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۵ ۵۳,۱۲۴,۵۵۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۶ ۵۳,۱۲۴,۵۵۶ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۷ ۵۳,۱۲۴,۵۵۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۸ ۵۳,۱۲۴,۵۵۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۱۴۰۱/۰۱۵:تعمیرات و نگهداری سالانه ابنیه ساختمانهای ستادی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۱۹ ۵۳,۱۲۳,۹۷۹ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۱/۲۴۱:عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی شهرستان ایذه ۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۰ ۵۳,۱۲۳,۹۷۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۲:عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی شهرستان ایذه ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۱ ۵۳,۱۲۳,۹۶۹ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۲۴۱/۱۴۰۱:عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی شهرستان ایذه ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۲ ۵۳,۱۲۳,۹۶۵ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۰۳۲/۱۴۰۱:احداث فاز اول ایستگاه کنترل جریان حسینیه ۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱
۲۳ ۵۳,۱۲۳,۰۳۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی۲۳۵/۱۴۰۱:انجام خدمات بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناس ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۱
۲۴ ۵۳,۱۲۲,۱۹۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۲۵:عملیات اجرایی ترمیم راه دسترسی به بندخاکی صیدون ۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱
۲۵ ۵۳,۱۱۹,۷۲۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۳۰:عملیات حفاظت ساحل کارون در محدوده تاسیسات کوت امیر و ساحل رودخانه دز در محدودیت تاسیسات آبرسانی به روستای چم العبید ۱۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۶ ۵۳,۱۱۷,۱۰۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۲۱:عملیات لایروبی مسیل آب خروار بهبهان،رودخانه بهمنشیرآبادان و ایستگاههای سنجش ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۷ ۵۳,۱۱۷,۱۰۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۲۰:عملیات اجرایی فاز دوم حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدود روستای سیدشریف ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۱
۲۸ ۵۳,۱۱۷,۰۵۷ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۰۶:خرید لوله های فولادی به قطر ۹۰۰٬۱۴۰۰ میلی متر پروژه احداث بند انحرافی و تکمیل کارهای خط انتقال آب به اراضی تیغن و میداوود باغملک ۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۲۹ ۵۳,۱۱۷,۰۴۶ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۰/۳۰۵:خرید٬نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ طره بخاخ ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۰ ۵۳,۱۱۶,۶۶۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۱۳:مناقصه اجرای خط ۳۳ کیلو وات انتقال برق ایستگاه پمپاژ آبگیری از کانال شبکه آبیاری دز به عنوان آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۱ ۵۳,۱۱۶,۵۸۴ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۱۰:انجام عملیات لایروبی کانال سیلاب بر رامشیر ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۲ ۵۳,۱۱۶,۵۷۸ آگهی مناقصه مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۰۹:بازسازی ایستگاه پمپاژ مارد و طره بخاخ و ۶ ایستگاه ثانویه ۱۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۳ ۵۳,۱۱۶,۵۴۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی۱۴۰۱/۰۰۸:عملیات بهسازی پمپ کانال گتوند بطول ۴٬۵ کیلومتر ۱۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۴ ۵۳,۱۱۵,۷۶۲ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی ساده۱۴۰۰/۲۵۹:خرید ،حمل،و راه اندازی یک دستگاه آشغال روب مکانیکی برای آبگیر د ۰۷ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۵ ۵۳,۱۱۵,۷۲۳ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۵۴: لایروبی رودخانه کرخه نور و کانال وصیله ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۶ ۵۳,۱۱۵,۷۲۱ آگهی مناقصه مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۰/۲۸۶:عملیات اجرایی حفاظت ساحل و احداث آبگیر رودخانه نیسان ۰۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۷ ۵۳,۱۱۵,۷۱۵ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۱۴۰۱/۰۰۱:اصلاح شبکه تامین برق ایستگاه پمپاژاصلی شبکه آبیاری بنه باشت ۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۸ ۵۳,۱۱۵,۷۰۶ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی۲۵۳/۱۴۰۱:لایروبی انهار سنتی آبادان ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱
۳۹ ۵۳,۱۱۴,۵۳۲ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۰/۲۸۷:انجام خدمات ماشین آلات جهت اجرای احکام قضایی مربوط به تخلفات منابع آب خوزستان ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۱
۴۰ ۵۳,۱۱۳,۵۹۳ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی با ارزیابی ۱۴۰۰/۲۸۴:احداث مخزن ۴۰۰۰مترمکعبی بتنی و اجرای خط انتقال فولادی از محل آبگیر تا تاسیسات آبرسانی شهر سالند شهرستان دزفول ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :